Animated Tumblr Themes
That moment when you were so stressed then you suddenly feel fine just because you PRAYED.
Don’t look back. You are not going that way.
Dear Streptococcus,

Dear Streptococcus,

. Hindi ka pa nakontento magstay sa tonsils at pati sa pharynx ko binahayan mo pa. 

Hindi na talaga nakakatuwa itong Tonsillitis/Pharyngitis ko. :( Ang saaakkiiiitt! Hindi na ako makakain ng maayos. Please tantanan mo na ako. :( why’d you have to be Chronic? If this happens again I’ll be needing a Tonsillectomy na daw. :((((